โครงการการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ

โครงการการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำปิงและชายฝั่งทะเลตะวันตก Links  http://conservation.forest.ku.ac.th/ping/html/  


ดาวน์โหลดไฟล์

    ไม่มีไฟล์แนบ

Tags:


ข่าว/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกัน