โครงการ “ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1”

เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ครส.) Links  http://conservation.forest.ku.ac.th/dss


ดาวน์โหลดไฟล์

    ไม่มีไฟล์แนบ

Tags:


ข่าว/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกัน