ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้(ข้อเขียน) เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้(ข้อเขียน) เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ : ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายนามเบื้องต้นตรวจสอบรายชื่อจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยและดำเนินการตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัยด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์


Tags:


ข่าว/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกัน