ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก-โท ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ (สอบข้อเขียน) เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก-โท ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว : ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายนามเบื้องต้นตรวจสอบรายชื่อจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยและดำเนินการตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัยด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์


Tags:


ข่าว/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกัน