ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยวเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลดไฟล์


Tags:


ข่าว/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกัน