การศึกษา

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร ม.รามคำแหง
บธ.ม. การเงินและการธนาคาร ม.รามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

-